הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
  • Facebook
  • Youtube
  • גלריית תמונות
פתח/סגור תפריט

 لجان المجلس ועדות המועצה

שם הועדהיו"ר הועדהחברי הועדה
ועדת הנהלהראיד כבהא, ראש המועצהסרור מחאמיד, אימן אמין כבהא, מוחמד קבהא, כאלד כבהא
איכות הסביבהאימן אמין כבהאמחמוד כיואן, מוסטפה מחאמיד,  ד"ר העבד אלגבאר " נציג ציבור", מאהר כבהא " נציג ציבור", אימן כבהא  "נציג ציבור", ד"ר גאזי מחאמיד
ביקורתמוסטפה מחאמידזכריה מחאמיד, אימן אמין כבהא
הנחותכאלד כבהאמחמוד כיאון, ראיד כליפה (גזבר ), מועתסם יחיא (מנהל מח'  רווחה), יועמ"ש – עו"ד מוחמד מעלואני
מאבק בסמיםמוחמד קבהאמוסטפה מחאמיד, אימן קבהא, כאלד כבהא, מועתסם יחיא (מנהל מח' רווחה), ראפת כבהא (מנהל מח' חינוך), נזיהה כבהא (נציג ציבור), ד"ר עבד אלגבאר ( נציג ציבור), עמאד אגבאריה ( מנהל בי"ס יסודי)
מכרזיםסרור מחאמידאימן אמין כבהא, סאמי כבהא
מיגור אלימות סרור מחאמיד קיסר כבהא (מזכיר המועצה), ראפת כבהא (מ.מ.חינוך), ממונה חירום וביטחון ברשות, מועתסם יחיא (מ.מ.רווחה), נציג משטרה קהילתית ברשות, יועץ לענייני אזרחים ותיקים, סאמי כבהא, זכריה מחאמיד
שמות רחובות קיסר כבהא- מזכיר המועצהמחמוד כיואן, זכריה מחאמיד, מוסטפה מחאמיד, אחמד אחביטי, סמיר מחאמיד, אימן אמין כבהא, כאלד כבהא, מוהנד כבהא, אימן קבהא, כאלד קבהא, תא'אר בדראן, מהנדס המועצה
רכש ובלאיראיד כליפה ( גזבר המועצה)קיסר כבהא (מזכיר המועצה), יועמ"ש – עו"ד מוחמד מעלואני
תמיכותקיסר כבהא - מזכיר הרשותראיד כליפה - גזבר הרשות, יועמ"ש- עו"ד מוחמד מעלואני
ועדת משנה תמיכותאימן קבהאזכריה מחאמיד, מוחמד קבהא, סרור מחאמיד, אימן אמין כבהא
ועדה להנצחת זכרם של נרצח טרוראימן אמין כבהאפאיד כבהא  " נציג ציבור" נציג מבני משפחות שכולה
וועדה להקצאת קרקעקיסר כבהא - מזכיר הרשותראיד כליפה (גזבר הרשות), יועמ"ש – עו"ד מוחמד מעלואני, ראפת כבהא (מנהל מח' חינוך), מהנדס הרשות
ועדת שפ"עאימן אמין כבהאסאמי כבהא, מחמוד כיואן, מוחמד קבהא, חאלד חטיב
וועדת ספורטמחמוד כיואןמוחמד קבהא, דיאב קבהא, פוזי נג'ייב, גמאל אברהים
ועדה משנה לתכנון ובניהראיד כבהא- ראש המועצהמחמוד כיאון, סאמי כבהא, אימן אמין  כבהא, זכריה מחאמיד, אימן קבהא
עררעומיר כבהא (נציג ציבור)מחאמיד יוסף אברהים, כבהא אחמד שהיר
חינוךסרור מחאמידאימן אמין כבהא, מוסטפה מחאמיד, פכרי מחאמיד , פכרי מחאמיד, בדראן עלי, נזיהה כבהא
פס"חסרור מחאמידמוחמד כבהא, אימן אמין כבהא
מל"חראיד כבהא- ראש המועצהקיסר כבהא( מזכיר המועצה), קב"ט המועצה, מנהלי המכלולים בחירום


لجان المجلس ועדות המועצה