הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
  • Facebook
  • Youtube
  • גלריית תמונות
פתח/סגור תפריט

 قائمة روضات الاطفال רשימת גני ילדים

  
  
  
  
  
כווץ קטגוריה : חובה ‏(9)
ברטעה א'126920אזדהאר מדלג'חיסין כבהאברטעה
ברטעה ב'126938סלאם כבהאיוסרא כבהאברטעה
אלאלחאן126946אסמאא כבהאהנאא כבהאברטעה
אלנג'ום236349פדוא כבהאראודה כבהאברטעה
מועאוויה א'126953אמל מחאמידנדייה אבו הלאלמועאוויה
מועאוויה ב'126961נג'וא אגבאריהאחלאם מחאמידמועאוויה
מועאוויה ג'159160מחאסן אגבאריהסאוסאן מחאמידמועאוויה
עין אל סהלה א'126979נגלאא כבהאנג'לאא בדראןעין אל סהלה
עין אל סהלה ב'185470שדואן יונסאמאל בדראןעין אל סהלה
כווץ קטגוריה : חינוך מיוחד / גן שפתי ‏(2)
אלבסמה267773נג'מה כבהאאולפת כבהאברטעה
אלרחיק535930סוהאד כבהארודינה מחאמידמועאוויה
כווץ קטגוריה : טרום חובה ‏(15)
אחווה187070דלאל מלדג'לינדא כבהא, נג'ואא כבהאברטעה
אלואדי187088נארימאן כבהאנעמאת כבהא, נפוז כבהאברטעה
גן ה' " אלחיאא"187096פאטמה כבהאאנסאף כבהא, סוהאד כבהאברטעה
אלואחה187104אומאמה כבהאמוזנה כבהא, פירוז כבהאברטעה
אלאמל187112תנאא שרקיהסומיה כבהא, כפאיה כבהאברטעה
אלמחבה187120סיהאם מדלג'מרים כבהא, אולפת כבהאברטעה
אלאחלאם199026שורוקמונא כבהא, אלאא כבהאברטעה
אלשורוק185504מיסאא עקלסמר אגבאריה, ראבעה אגבאריהמועאוויה
אלנור185512אלמאזה אגבאריהנג'לאא מחאמיד, סחר מחאמידמועאוויה
אלהודאא185520היאם אגבאריהכפאח מחאמיד, נידאא מחאג'נהמועאוויה
אלזהראא185553נג'אח כבהאאמל מחאמידמועאוויה
אלזוהור199018פאתן מג'אדלהראניה מחאמיד, סימאא מחאג'נהמועאוויה
אלתסאמח185579רנין קעדאןסמירה בדראןעין אל סהלה
אלורוד185587אולפת יונסחנאן בדראןעין אל סהלה
אלסהלה237883פאדיה כבהאנהאיה כבהא, ראודה בדראןעין אל סהלה

قائمة روضات الاطفال רשימת גני ילדים